REGULAMIN RANKINGU ZAWODNIKÓW KYOKUSHIN/ SHINKYOKUSHIN
POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SHINKYOKUSHINKAI

 1. Do rankingu zawodników zaliczani są zawodnicy (zawodniczki) z klubów należących do Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai
 2. Zawodnikom startującym w turniejach znajdujących sie w oficjalnym kalendarzu Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai za zajęte miejsca przyznawane są punkty do rankingu. Organizatorzy Polskich turniejów rankingowych zobowiązani są do przesłania wyników zawodów do prowadzącego ranking najpóźniej 3 dni po ich zakończeniu.
 3. Ranking jest prowadzony w kumite (walki) w kategoriach wagowych i w kategorii otwartej oraz w konkurencji kata osobno dla kobiet i mężczyzn:
  Mężczyźni
  : -60 kg, -70 kg, -80 kg, -90kg, +90 kg, open, kata;
  Kobiety:
  - 50 kg, -54 kg, -59 kg,-65 kg, +65 kg, open, kata
 4. TABELA IMPREZ, na których można zdobywać punkty do rankingu:
  TURNIEJ ILOŚĆ PUNKTÓW
  - ZAJĘTE MIEJSCE 1 2 3 4 5-8 9-16 17-32
  MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE
  Mistrzostwa Świata (kumite open)  50 45 40 35 30 20 15
  w 2023 roku: Tokio
  w 2019 roku: Tokio
  Mistrzostwa Świata (kumite kat. wagowe, kata)  40 30 25 20 12 10 - 
  w 2022 roku: Kielce
  w 2017 roku: Astana
  Mistrzostwa Europy (kumite open) 25 20 15 10 6  - - 
  w 2024 roku: Wrocław
  w 2022 roku: Warszawa
  w 2021 roku: Kowno
  Mistrzostwa Europy (kumite kat. wagowe, kata) 20 15 10 6 4 -  - 
  w 2024 roku: Walencja
  w 2023 roku: Goeteborg
  w 2022 roku: Tarnów
  Mistrzostwa Europy U22 (kumite kat. wagowe, kata) 10 6 4 2 -  -  - 
  w 2024 roku: Wrocław
  w 2023 roku: Debreczyn
  w 2022 roku: Sofia
  MISTRZOSTWA KRAJOWE
  M. Polski Seniorów PZK (kumite open, kata) 10 8 6 4 -  -  - 
  w 2024 roku: Warszawa
  w 2023 roku: Wrocław
  w 2022 roku: Zielonka
  M. Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe) 10 8 6 4 -  -  - 
  w 2024 roku: Wieliczka
  w 2023 roku: Świnoujście
  w 2022 roku: Jastrzębie Zdrój
  Mistrzostwa PFKS Seniorów (kumite open  8 6 3 1 -  -  - 
  w 2024 roku: brak
  w 2023 roku: brak
  w 2022 roku: brak
  M. PFKS Seniorów (kumite kat. wagowe, kata) 8 6 3 1 -  -  - 
  w 2024 roku: Kalisz
  w 2023 roku: Mielno
  w 2022 roku: Sieradz
  Puchar Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe) 6 4 2 1 -  -  - 
  w 2024 roku: Koszalin
  w 2023 roku: Katowice
  w 2022 roku: Płoty
  Mistrzostwa Polski u21 PZK (kumite kat. wagowe, kata) 3 2 1 -  -  -  - 
  w 2024 roku: ?
  w 2023 roku: Bartoszyce
  w 2022 roku: Katowice
  Mistrzostwa PFKS  u21 (kumite kat. wagowe, kata) 3 2 1 -  -  -  - 
  w 2024 roku: Skarżysko Kamienna
  w 2023 roku: Mielec

  w 2022 roku: Łańcut

 

 

 1. Punkty zdobyte w zawodach zaliczanych do rankingu, pozostają na koncie zawodnika przez 2 lata od daty ich rozegrania, przy czym po upływie roku (w cyklicznych zawodach corocznych - po następnych zawodach) pozostaje na koncie zawodnika 50% punktów, po dwóch latach (kolejnych zawodach w cy-klu) 0. Wyjątkiem są punkty z Mistrzostw Świata i Europy w kategorii otwartej, które pozostają na kon-cie zawodnika przez 4 lata przy czym po upływie 2 lat (po następnych Mistrzostwach Europy Open) po-zostaje na koncie zawodnika 50% punktów, po czterech latach (kolejnych Mistrzostwach Europy Open) 0. 
 2. Jeżeli planowane na dany rok zawody rankingowe nie odbyły się, to do rankingu zaliczane są dwa ostatnie Turnieje tej rangi.
 3. Zawodnikowi, który zdobywa punkty w kilku kategoriach wagowych, w rankingu każdej kategorii zalicza się punkty zdobyte w innej kategorii w wysokości 25%, a w kategorii otwartej w wysokości 50%. 
 4. Jeżeli w Turnieju zaliczanym do rankingu zawodnik wywalczył punkty w innej kategorii wagowej niż wymienione w p.2 (np. w MP u21 PZK w kat. +80 kg) to do rankingu jego podstawowej kategorii, w której wywalczył największą ilość punktów zalicza mu się punkty w całości, tak jakby startował w swojej kategorii wagowej, a do pozostałych, w których jest klasyfikowany 25% zgodnie z p.5 niniejszego regula-minu. Jeżeli są to jego pierwsze punkty to zalicza mu się punkty do kategorii wagowej zgodnej z jego wagą ciała.
 5. Suma punktów zdobytych przez zawodnika jest zaokrąglana do całości: w dół, jeżeli część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,5 lub w górę, jeżeli część ułamkowa jest większa 0,5
 6. Turniej rankingowe są zatwierdzane przez Komisją Szkoleniowa do końca roku na rok przyszły. 
 7. Do rankingu w kategorii otwartej zakwalifikowani są zawodnicy, którzy w ostatnich 2 latach zdobywali punkty w minimum jednym turnieju w kategorii otwartej zaliczanym do rankingu oraz medaliści Mistrzostw Europy Seniorów z 2 ostatnich lat nawet jeżeli punktów w kategorii otwartej nie zdobyli, pod warunkiem, że startowali w minimum jednym turnieju open.
 8. Do rankingu zawodników kategorii otwartej zalicza się punkty zdobyte zarówno w zawodach w katego-rii otwartej jak i w kategoriach wagowych, przy czym punkty zdobywane w kategoriach wagowych (ta-bela z punktu 3) mnoży się razy 25%. Punkty zdobyte w kategorii otwartej zalicza się w całości. 
 9. Ranking obliczany jest i ogłaszany po każdych zawodach, w których zdobywane są punkty do rankingu.
 10. Ranking klubowy jest obliczany na podstawie punktów wywalczonych przez zawodników w poszczegól-nych kategoriach przy czym punkty wywalczone w kategorii otwartej kobiet i mężczyzn mnoży się razy współczynnik 1,5.