REGULAMIN RANKINGU ZAWODNIKÓW KYOKUSHIN/ SHINKYOKUSHIN
POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SHINKYOKUSHINKAI

 1. Zawodnikom startującym w turniejach znajdujących sie w oficjalnym kalendarzu Polskiej Federacji Karate Shinkyokushinkai za zajęte miejsca przyznawane są punkty do rankingu. Organizatorzy Polskich turniejów rankingowych zobowiązani są do przesłania wyników zawodów do prowadzącego ranking najpóźniej 3 dni po ich zakończeniu.
 2. Ranking jest prowadzony w kumite (walki) w kategoriach wagowych i w kategorii otwartej oraz w konkurencji kata osobno dla kobiet i mężczyzn:
  Mężczyźni
  : -65 kg,-70 kg, -75 kg, -80 kg, -85 kg, -90 kg, -95kg, +95 kg, open, kata;
  Kobiety:
  - 50 kg, -55 kg, -60 kg,-65 kg, +65 kg, open, kata
 3. TABELA IMPREZ, na których można zdobywać punkty do rankingu:
  TURNIEJ ILOŚĆ PUNKTÓW
  - ZAJĘTE MIEJSCE 1 2 3 4 5-8 9-16 17-32
  MISTRZOSTWA MIĘDZYNARODOWE
  Mistrzostwa Świata (kumite open)  50 45 40 35 30 20 15
  w 2018 roku: brak
  w 2017 roku: brak
  w 2016 roku: brak
  Mistrzostwa Świata (kumite kat. wagowe, kata)  40 30 25 20 12 10 - 
  w 2018 roku: brak
  w 2017 roku: Astana
  w 2016 roku: Abrak
  Mistrzostwa Europy (kumite open) 25 20 15 10 6  - - 
  w 2018 roku: Budapeszt
  w 2017 roku: brak
  w 2016 roku: Sofia
  Mistrzostwa Europy (kumite kat. wagowe, kata) 20 15 10 6 4 -  - 
  w 2018 roku: Wrocław
  w 2017 roku: Roskilde
  w 2016 roku: Tbilisi
  Mistrzostwa Europy U22 (kumite kat. wagowe, kata) 10 6 4 2 -  -  - 
  w 2018 roku: Budapeszt
  w 2017 roku: Kielce
  w 2016 roku: Sofia
  MISTRZOSTWA KRAJOWE
  M. Polski Seniorów PZK (kumite open, kata) 10 8 6 4 -  -  - 
  w 2018 roku: Tarnowskie Góry
  w 2017 roku: Lublin
  w 2016 roku: Olsztyn
  M. Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe) 10 8 6 4 -  -  - 
  w 2018 roku: Limanowa
  w 2017 roku: Sosnowiec
  w 2016 roku: Chełm
  Mistrzostwa PFKS Seniorów (kumite open)  8 6 3 1 -  -  - 
  w 2018 roku: ?
  w 2017 roku: brak
  w 2016 roku: brak
  M. PFKS Seniorów (kumite kat. wagowe, kata) 8 6 3 1 -  -  - 
  w 2018 roku: Kobyłka
  w 2017 roku: brak
  w 2016 roku: brak
  Puchar Polski Seniorów PZK (kumite kat. wagowe) 6 4 2 1 -  -  - 
  w 2018 roku: Szczecinek
  w 2017 roku: Wrocław
  w 2016 roku: Ciechanów
  Mistrzostwa Polski u21 PZK (kumite kat. wagowe, kata) 3 2 1 -  -  -  - 
  w 2018 roku: Ełk
  w 2017 roku: Koszalin
  w 2016 roku: Szczecinek
  Mistrzostwa PFKS  u21 (kumite kat. wagowe, kata) 3 2 1 -  -  -  - 
  w 2018 roku: ?
  w 2017 roku: Rzeszów

  w 2016 roku: Lublin


 4. Punkty zdobyte w zawodach zaliczanych do rankingu, pozostają na koncie zawodnika przez 2 lata od daty ich rozegrania, przy czym po upływie roku (w cyklicznych zawodach corocznych - po następnych zawodach) pozostaje na koncie zawodnika 50% punktów, po dwóch latach (kolejnych zawodach w cyklu) 0.
 5. Zawodnikowi, który zdobywa punkty w kilku kategoriach wagowych, w rankingu każdej kategorii zalicza się punkty zdobyte w innej kategorii w wysokości 25%. W tej samej wysokości zaliczane mu są punkty wywalczone w kategorii otwartej.
 6. Jeżeli w Turnieju zaliczanym do rankingu zawodnik wywalczył punkty w innej kategorii wagowej niż wymienione w p.2 (np. w MP u21 PZK w kat. +80 kg) to do rankingu jego podstawowej kategorii, w której wywalczył największą ilość punktów zalicza mu się punkty w całości, tak jakby startował w swojej kategorii wagowej, a do pozostałych, w których jest klasyfikowany 25% zgodnie z p.5 niniejszego regulaminu. Jeżeli są to jego pierwsze punkty to zalicza mu się punkty do kategorii wagowej zgodnej z jego wagą ciała.
 7. Suma punktów zdobytych przez zawodnika jest zaokrąglana do całości: w dół, jeżeli część ułamkowa jest mniejsza lub równa 0,5 lub w górę, jeżeli część ułamkowa jest większa 0,5.
 8. Turniej rankingowe są zatwierdzane przez Komisją Szkoleniowa do końca roku na rok przyszły.
 9. Do rankingu w kategorii otwartej zakwalifikowani są zawodnicy, którzy w ostatnich 2 latach zdobywali punkty w minimum jednym turnieju w kategorii otwartej zaliczanym do rankingu oraz medaliści Mistrzostw Europy Seniorów z 2 ostatnich lat nawet jeżeli punktów w kategorii otwartej nie zdobyli.
 10. Do rankingu zawodników kategorii otwartej zalicza się punkty zdobyte zarówno w zawodach w kategorii otwartej jak i w kategoriach wagowych, przy czym punkty zdobywane w kategoriach wagowych (tabela z punktu 3) mnoży się razy 25%. Punkty zdobyte w kategorii otwartej zalicza się w całości.
 11. Ranking obliczany jest i ogłaszany po każdych zawodach, w których zdobywane są punkty do rankingu.
 12. Ranking klubowy jest obliczany na podstawie punktów wywalczonych przez zawodników w poszczególnych kategoriach.